Sistem informatic realizat in cadrul proiectului ECOSATROM

"Satul romanesc de la acquis la praxis.
Sistem integrat de organizare, marketing si management
al comunitatilor rurale defavorizate, prin transfer
de solutii stiitifice conforme acquis-ului comunitar"


Cofinantat de Guvernul Romaniei, prin Programul AGRAL

Copyright (C) 2004 GEC Bucovina